GIGABYTE GV-N105TD5-4GD

Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N105TD5-4GD nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1290/7008 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret

Артикул: GV-N105TD5-4GD